O češtině

O češtině
Kolektiv autorů
Česká televize, Edice ČT, Praha 2007
Knížka z Edice České televize, která vznikla ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, není
klasickou učebnicí. Byla vydána na základě ohlasu na pořad O češtině. Stejně jako pořad upozorňuje
živou a humornou formou na prohřešky vůči mateřštině a doporučuje, jak se nejrozšířenějších chyb
vyvarovat. Ke svému vztahu k češtině a k její nezakonzervované, stále se vyvíjející podobě a dnešní
úrovni se vyslovuje i řada známých osobností. Komiksové scénky z různých profesních prostředí
pobaví nejen svým vtipem, ale i překladem „z češtiny do češtiny“. Kniha byla nominována na ocenění
Zlatá stuha 2007.