> O češtině 3

O češtině 3

O češtině 3
Markéta Pravdová, Jitka Saturková (eds.)
Česká televize, Edice ČT, Praha 2010
Z textu na přebalu knihy:
Knížka O češtině 3 z volné ediční řady podle televizního cyklu O češtině vás znovu lehce a
hravě vtáhne do kouzel a tajů naší mateřštiny. Společně se vypravíme nejen do často navštěvovaných
míst, ale také do odlehlejších zákoutí českého jazyka. Zastavíme se například u pravopisných
zádrhelů, jako je psaní s a z nebo často záludné užívání velkých a malých písmen, tentokrát ve
jménech živých bytostí a v názvech úřadů či institucí. Vydáme se po stopách vzniku nových slov,
přenesených pojmenování a projdeme se historií názvů příbuzenských vztahů nebo oblečení.
 
Budeme zjišťovat, co má čeština společného se slovenštinou. Uspořádáme výpravu do moderních
korpusových databází, a protože máme češtinu strašně rádi, povíme si také o protikladech,
které obsahuje.
Dostali jste se někdy do situace, kdy jste vůbec nevěděli, o čem je řeč, ačkoliv se
mluvilo česky? Různá profesní prostředí vyžadují svou vlastní „češtinu“ a my Vám ji formou
komiksů přeložíme do srozumitelné podoby. V každé z dvaceti kapitol můžete o svém
vztahu k mateřskému jazyku popřemýšlet spolu s nějakou známou a populární
osobností.
Volná ediční řada k televiznímu cyklu O češtině získala Čestné uznání Kolegia
generálního ředitele České televize 2006–2009.