> O češtině 2

O češtině 2

O češtině 2
Markéta Pravdová, Jitka Saturková (eds.)
Česká televize, Edice ČT, Praha 2008

Volné pokračování knížky O češtině, které vzniklo ve spolupráci České televize a kolektivu
autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR, vás opět lehkou a živou formou provede úskalími naší
mateřštiny. Společně budeme pátrat po původu a významu některých výrazů, překonávat nástrahy
vyjmenovaných slov, hloubat nad shodou a slovosledem v české větě a zjišťovat pravidla pro psaní
interpunkčních znamének.
 

Vypravíme se také do labyrintu titulů a zkratek, zjistíme zajímavosti o některých
křestních jménech, příjmeních i jménech antických a hravě si poradíme s psaním
velkých písmen. Tuto cestu nám zpestří komiksové scénky z různých profesních prostředí
a řada známých osobností, které dokážou povídat o češtině poutavě, s láskou
i nadhledem.