> Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících

Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících

Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících
Sborník příspěvků z konference
Uspořádaly Olga Martincová a Jindra Světlá
ÚJČ AV ČR, Praha 2000

Obsah

Sborník obsahuje příspěvky z konference Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících a publikace
sborníku přednesených příspěvků jsou jedním z výstupů projektu Systémotvorné procesy neologizmů v
současné češtině, č. A0061803, realizovaného za podpory Grantové agentury AV ČR.
Praha, 31. 10 – 1. 11. 2000
ISBN 80-86496-00-7