> Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
Daniel Adam z Veleslavína
kritická edice: Alena M. Černá a Boris Lehečka ve spolupráci s Alenou Hadravovou, Kateřinou Pořízkovou a Tilmanem Bergerem
Academia, Praha 2015
 
Slovníky Daniela Adama z Veleslavína patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český
jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala
mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry
jazykové vyspělosti, na niž mohlo v 19. století snadno navázat české národní
obrození.

Vydávané novodobé kritické vydání
Nomenclatoru quadrilinguis, významného dobového dokladu o české slovní zásobě, je
zpracováno tak, aby je mohli využít jak odborníci, studenti, tak i zájemci z řad laické
veřejnosti. Připojené CD navíc obsahuje digitální kopie původní knihy a nástroje pro
snadné vyhledávání ve slovníku.

 
Více na
http://veleslavin.avcr.cz/.