> Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452
Alena M. Černá – František Šmahel (eds.)

Filosofia, Praha 2017
Táborská kniha je nejdůležitějším písemným svědectvím o bohatém a rozmanitém trhu
s nemovitostmi v husitském městě Tábor, které se nám dochovalo. Jedná se o mimořádně
přínosný pramen pro badatele se zájmem o českou, zejména husitskou, historii. Vzhledem
k tomu, že kniha je zapsána ve staré češtině, poskytuje cenné informace i pro diachronní
jazykovědnou bohemistiku.
 
Publikace kromě samotné edice textu obsahuje rozsáhlou úvodní studii z pera obou editorů
a doprovodný aparát, mj. rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík a slovníček. Text
edice je obsažen rovněž na CD, které je přiloženo k publikaci.