> Názvy pro věk a věčnost

Názvy pro věk a věčnost

Názvy pro věk a věčnost
Eva Havlová
Vít Boček – Žofie Šarapatková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017
 
Obsahem 21. svazku ediční řady Studia etymologica Brunensia je disertační práce Evy Havlové
(1929–2010) z roku 1963 Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Po
výboru textů vydaném v rámci 14. svazku téže řady se tak čtenáři dostává do rukou další práce
této přední české etymoložky, žákyně Václava Machka, jejíž vědecká činnost byla celý život spojena
s brněnským etymologickým oddělením.