> Na co se nás často ptáte

Na co se nás často ptáte

Na co se nás často ptáte
Anna Černá, Ivana Svobodová, Josef Šimandl, Ludmila Uhlířová
Scientia, Praha 2002
Knížka Na co se nás často ptáte obsahuje výběr odpovědí na nejčastěji kladené otázky. Knížku
vydalo nakladatelství Scientia a můžete si ji objednat na adrese obchod@scientia.cz. Koupit si ji
můžete ve Fišerově knihkupectví v Kaprově ulici a na Filozofické fakultě UK, nám. J. Palacha 2,
Praha 1, nebo v Kanzelsbergerově knihkupectví na Václavském náměstí.
 
Čtyři jazykovědci, pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., odpovídají populární,
srozumitelnou formou na dotazy o češtině, které jim kladou tazatelé v jazykové poradně.
Z bohaté agendy jazykové poradny, zejména z elektronické korespondence a z dnes již
rozsáhlé internetové stránky odpovědí na časté dotazy, vybrali 199 "problémů", hesla seřadili
abecedně a na názorných příkladech podali výklad. Čtenáři se například dozvědí
o pravopisných záludnostech sloves
dobít a 
dobýt,
nabít a 
nabýt, o tom, proč píšeme
černošští, ale
brandýští, kam patří a kam nepatří ve větě čárka, proč je ve slově
dceřiný jedno "n", odkud pochází slovo
hospic a jak ho skloňovat, o tom, že správně píšeme
abyste a 
kdybyste, ale nikoli
aby jste,
kdyby jste, a ještě mnoho dalšího. Protože jde o výklad takových jevů,
v nichž uživatelé češtiny chybují často, hodí se knížka jako pomocník pro každodenní život
s češtinou.