> Možnosti a meze české gramatiky

Možnosti a meze české gramatiky

Možnosti a meze české gramatiky
Stati F. Štíchy, J. Šimandla, J. M. Tuškové (Obrovské), M. Hebal Jezierské, V. Holubové, I. Kolářové, J. Panevové, E. Hajičové, M. Kopřivové, M. Vondráčka, L. Uhlířové, S. Čmejrkové a  F. Esvana
Academia, Praha 2006
 
Stati
F. Štíchy, J. Šimandla, J. M.
Tuškové (Obrovské), M. Hebal Jezierské, V. Holubové, I. Kolářové, J. Panevové, E. Hajičové, M.
Kopřivové, M. Vondráčka, L. Uhlířové,
S. Čmejrkové a  F. Esvana
ukazují, jak mohou lingvisté zkoumat a popisovat gramatické jevy s využitím evidence
v Českém národním korpusu.