> Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí

Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí

Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí
Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (editorky)
Academia, Praha 2011
Autoři: Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Petr Kaderka – Olga Müllerová
Publikace je věnována lingvistické analýze současné mluvené češtiny. Pokouší se nalézt
odpověď na otázku, proč běžně mluvený jazyk proniká (hlavně v posledních dvou
desetiletích) do psaných žánrů, spjatých tradičně se spisovným jazykem, do žánrů
mediálních i do žánrů vyvolaných k životu moderními komunikačními
technologiemi. Předmětem analýz jsou autentické mluvené rozhovory mediální,
od politických interview k talk show; zvláštní pozornost je věnována tištěným rozhovorům
publicistickým, analýze novin a časopisů a také rozborům některých textů uměleckých, nebo
„chatování“ mladých účastníků elektronické komunikace. Čtenáři se seznámí s vývojovými
proměnami současného jazyka, které vyplývají z tendencí ke konverzacionalizaci,
technologizaci a marketizaci veřejného diskurzu a jsou zčásti ovlivněny kontakty
s jinými jazyky.