> Mluva v severomoravském pohraničí

Mluva v severomoravském pohraničí

Mluva v severomoravském pohraničí
Stanislava Kloferová
Masarykova univerzita, Brno 2000
Kniha zachycuje stav běžné mluvy v oblasti nově osídlené po roce 1945 obyvatelstvem
nářečně různorodým, tj. v oblasti bez kompaktního a jednotícího nářečního zázemí. Soustředí se
na úzus mládeže ve věku 13–15 let. Na základě důkladného rozboru jazykového materiálu
z dotazníkových výzkumů a z audiozáznamů spontánních promluv zkoumá zastoupení a působení
útvarů národního jazyka, variabilitu úzu a její příčiny a zároveň tendence projevující se ve zdejší
běžné mluvě.