> Methods of Etymological Practice

Methods of Etymological Practice

Methods of Etymological Practice
Bohumil Vykypel - Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012
Studia etymologica Brunensia 14
Tématem této knihy jsou metody etymologické praxe. První část tvoří články Evy Havlové (1929–2
010), jedné z vůdčích osobností slovanské etymologie, v nichž se autorka věnuje základním aspektům
etymologické práce. Druhá část publikace zahrnuje čtyři příspěvky zaměřené na praktické otázky
etymologie, které je třeba řešit při tvorbě etymologických slovníků konkrétních jazyků, a to
staroslověnštiny (Ilona Janyšková), srbštiny (Aleksandar Loma), staré horní němčiny (Rosemarie
Lühr) a románských jazyků (Eva Buchi).
120 s.