> Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492
Miloslava Vajdlová (ed.)
Arbor vitae societas, Litomyšl 2019
 
Kritická edice jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů.
Základem edice je původní rukopisný záznam cestopisu z konce 15. století, formou variant je
uváděno znění tištěných vydání z let 1539 a 1542. Edici doplňují průvodní stať Martina
Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) o vzniku jednoty bratrské, o počátcích jejího
působení v Litomyšli a o vzniku litomyšlské knihtiskařské tradice, studie Martina
Boštíka a Miloslavy Vajdlové (Ústav pro jazyk český AV ČR) shrnující starší
i nejnovější poznatky o charakteru, původu, významu i dalších osudech předkládaného
díla, ediční poznámka Miloslavy Vajdlové, charakterizující editované prameny i jejich vzájemné
vztahy, a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.