> Libellus memorabilis Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus

Libellus memorabilis Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus

Libellus memorabilis Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus
Vít Boček – Bohumil Vykypěl (eds.)
Tribun EU, Brno 2010
Sborník je malou poctou obecnému jazykovědci a slavistovi Jaroslavovi Popelovi k jeho
nekulatým 88. narozeninám. Obsahuje příspěvky na některá témata, jimiž se Popela zabýval, a
kompletní Popelovu bibliografii.
Kniha vyšla za podpory Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC546), financovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.