> Lexikografie v kontextu informační společnosti

Lexikografie v kontextu informační společnosti

Lexikografie v kontextu informační společnosti
Rangelova, A. – Světlá, J. – Jarošová, A. (eds.)
ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2008

Sborník prezentuje výsledky mezinárodní spolupráce tří akademických
pracovišť – Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Ústavu
pro bulharský jazyk BAV. Zahrnuje příspěvky z pracovního setkání, které se uskutečnilo
v Praze ve dnech 4. 6. – 6. 6. 2007 v rámci projektů
Principy a metody tvorby výkladového slovníku a
Komplexní popis lexikální zásoby v kontextu informační společnosti.
 
Příspěvky, stati i rozsáhlejší studie českých, slovenských
a bulharských autorů informují o výzkumných úkolech, na něž se jednotlivá pracoviště
orientují, o problematice, jež se v nich aktuálně řeší, ale také formulují nemalý počet
otázek, které se při řešení výzkumných projektů ukázaly, nebo které z dosavadních výsledků
práce vyplynuly.
 
Sborník představuje dvě zaměření současné lexikografické
práce:
(1) vytváření lexikální databáze jako formy lexikografického popisu
lexika
(2) tvorba výkladového slovníku současného jazyka.
 
Sborník vznikl v rámci výzkumného záměru
Vytvoření
databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století. 
 

Obsah