> Language in Tourism. Vícejazyčný studijní slovník pro potřeby cestovního ruchu

Language in Tourism. Vícejazyčný studijní slovník pro potřeby cestovního ruchu

Language in Tourism. Vícejazyčný studijní slovník pro potřeby cestovního ruchu
Rangelova, A., Tichá, Z. (eds.)
Nakl. Valentin Trajanov, Sofija 2008
Slovník vznikl jako jeden z výstupů mezinárodního projektu LINT –
Language in Tourism (č. 2006–B G/06/B/F/LA–166036, 2006–2008), financovaného v rámci programu EU
Leonardo da Vinci II.
Je koncipován jako vícejazyčný překladový slovník určený pro studium
blízce příbuzných slovanských jazyků: češtiny, slovenštiny, bulharštiny a slovinštiny, a to se
zaměřením na ústní jazykovou kompetenci pracovníků v oblasti cestovního ruchu (byl zpracován v
návaznosti na SERR, úroveň A1). Slovníková příručka doplňuje sadu učebnic pro studium uvedených
slovanských jazyků. Pracovníci ÚJČ AV ČR, v. v. i., se podíleli zejména na zpracování
učebnice
češtiny. V rámci projektu byla připravena též elektronická podoba slovníku.