> Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Labyrintem vlastních jmen a nářečí
Rudolf Šrámek
Jan Dvořák – Petr Malčík (eds.)
Host, Brno 2017
 
Záměrem editorů tohoto svazku je představit lingvistu Rudolfa Šrámka jako autora kratších studií
zejména z oblasti dialektologie a onomastiky, ačkoliv jsou si plně vědomi skutečnosti, že
odborný zájem tohoto respektovaného vědce sahá daleko za hranice zmíněných lingvistických
disciplín. Ovšem právě v jejich rámci si vysloužil největší uznání a mnohé z jeho
textů nově otištěných na stránkách této knihy, které byly původně publikovány na stránkách časopisů
a sborníků od první poloviny šedesátých let téměř až do současnosti, jsou dodnes vysoce ceněny
a často využívány dalšími badateli.