> Korespondence I + II

Korespondence I + II

Korespondence I + II
Václav Machek (eds. Vít Boček - Petr Malčík)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011
Studia etymologica Brunensia 12
Dvanáctý díl edice Studia etymologica Brunensia podává ve dvou svazcích soubor Machkovy přijaté
i odeslané korespondence pocházející z let 1929-1965. Zahrnuje dopisy osobní i institucionální
povahy, a dává nám tak nahlédnout z nové perspektivy do života a díla tohoto vědce, ale přináší i
řadu informací v širším vědeckém a společenském kontextu.
1032 s., dva svazky