> Ke kořenům jazyků

Ke kořenům jazyků

Ke kořenům jazyků
Arnošt Lamprecht
Jan Dvořák, Petr Malčík (eds.)
Host, Brno 2016
 
Pátý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky.
 
Editoři tohoto svazku byli vedeni snahou postihnout v maximální úplnosti odborný záběr
lingvisty Arnošta Lamprechta a publikovat studie, které vyšly v rozpětí padesátých až
osmdesátých let 20. století v různých odborných periodicích a sbornících (leckdy
dnešnímu čtenáři těžko dostupných) a dosud slouží jako základ pro moderní výzkum v dané
oblasti.

Soubor studií doplňuje bibliografie prací autora.