> Každý den s češtinou

Každý den s češtinou

Každý den s češtinou
Jan Králík a kol.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
V této knize naleznete 121 názorných odpovědí na 121 nejčastějších otázek, které Vás zajímají,
zaměstnávají nebo i trápí jakožto současné uživatele českého jazyka. Vedle obvyklých mluvnických
problémů – Potíže s rody, Ke skloňování číslovek, Spřežky, Interpunkce ve větě, Velká písmena apod.
– je zde zachycen i stav současného jazyka například v kapitolách Čeština slangová, Čeština
počítačová, Mobilní telefony, Názvy hudebních skupin, Tabu v jazyce apod. Kromě toho dostane čtenář
zcela praktické návody, jak používat tituly, jak oslovovat v úředním styku, jak formulovat vizitky,
získá přehled o osobních i místních jménech, o svátcích a nejznámějších pranostikách, o současném
používání cizích slov…