> Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz

Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz

Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz
Artefactum, Praha 2017
Výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text -– obraz představuje dobu Karla IV.
zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru. Textovou i obrazovou
formou se tomuto tématu věnují slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární
vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci
pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře
v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka
(Martina Jamborová,
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV., Petr Nejedlý,
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV. a Kateřina
Voleková, Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře).