> Kapitoly z české gramatiky

Kapitoly z české gramatiky

Kapitoly z české gramatiky
F. Štícha (ed.)
Academia, Praha 2011
Kniha je souborem detailních pojednání o vybraných gramatických jevech češtiny v širokém záběru
od formálního tvarosloví až po strukturaci textů. Je určena jak odborníkům, tak všem, pro něž je
český jazyk základním pracovním nástrojem, o který se aktivně zajímají. – Autoři
pojednání (abecedně): Neil Bermel, Jana Bílková, Světla Čmejrková, Mirjam Fried, Markus Giger,
Milena Hebal-Jezierska, Jana Hoffmannová, Andrej Izotov, Vojtěch Jindra, Petr Karlík, Ivana
Kolářová, Jarmila Panevová, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Josef Šimandl, Josef Štěpán,
František Štícha, Jana Marie Tušková, Ludmila Uhlířová, Miloslav Vondráček.
1192 stran