> K pramenům slov. Uvedení do etymologie

K pramenům slov. Uvedení do etymologie

K pramenům slov. Uvedení do etymologie
Radoslav Večerka – Adolf Erhart – Ilona Janyšková – Helena Karlíková – Eva Havlová 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
Kniha vznikla spoluprací odborníků v oboru český jazyk, slovanská a indoevropská jazykověda.
Má podtitul Uvedení do etymologie, tj. do jazykovědné disciplíny hledající původ slov. Cílem knihy
je poskytnout zájemcům o „život“ slov pomůcku k snadnějšímu chápání údajů v etymologických
slovnících a slovnících vlastních jmen osobních a místních, které se těší širokému zájmu. Jejich
komprimovaná forma může však někdy u laika vyvolat falešnou představu, že je možno srovnávat cokoli
s čímkoli zcela libovolně. Autoři proto vytyčují hřiště, na němž se etymolog pohybuje, a pravidla,
která musí ctít, aby se dobral relevantních závěrů a nehrál svou hru bez ohledu na auty, ofsajdy a
fauly.
Kniha vyšla v rámci projektu Grantové agentury Akademie věd České republiky
Česká etymologie v evropském kontextu (IAA900610501)
 

Možnost objednání: 
zde