> Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup)

Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup)

Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup)
Jan Kořenský – František Cvrček – František Novák
Academia, Praha 1999