> Jsme v češtině doma?

Jsme v češtině doma?

Jsme v češtině doma?
Markéta Pravdová (ed.)
Academia, Praha 2012
Z více než sedmdesáti tisíc dotazů zaslaných e-mailem jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV
ČR předkládáme knižní výběr těch nejzajímavějších a stále aktuálních. Některé z nich se staly „
dotazem týdne“ a byly v průběhu let 2006–2010 zveřejněny na internetových stránkách jazykové
poradny. Z bohatého materiálu vznikla publikace, jež přitažlivou a srozumitelnou formou seznámí
čtenáře například s tím, co znamenají slova
kokino, hujer, minela, outěžek, mrcasit se, odkud se vzaly výrazy
moldánky, prdelačka, syčák, starý paprika, jaký je původ rčení
foukat jak na vidrholci, mít řečí čtyřiapadesát, proč se
žena vdává, ale
muž žení, jak se jazykovědci dívají na slova
hostka, lídryně, mažoret, jak doporučují skloňovat slova
boss, kynkažu, jakého rodu je
Pluto, patogen, tsunami, zda psát
imbus, nebo
inbus atd. Knížka je určena všem, jimž čeština na začátku třetího tisíciletí není
lhostejná.