> Jiří Haller: Dar jazyka

Jiří Haller: Dar jazyka

Jiří Haller: Dar jazyka
Jan Chromý, František Martínek (eds.) 
Herrmann & synové, Praha 2007
Kniha Dar jazyka přináší deset textů Jiřího Hallera, dlouholetého vedoucího redaktora časopisu
Naše řeč. Jedná se o historicky první výbor z díla tohoto významného českého jazykovědce.