> Jazyková interakce

Jazyková interakce

Jazyková interakce
Peter Auer
Nakladatelství Lidové noviny, 2014
Z německého originálu přeložili a do českého kontextu adaptovali pod vedením Jiřího Nekvapila
Petr Kaderka, Marek Nekula, Vít Dovalil, Ivo Vasiljev a Marián Sloboda. Doslov napsali Petr Kaderka
a Jiří Nekvapil.
Sociolingvistická edice: Jazyk, společnost, interakce, sv. 2
 
Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník  představuje hlavní
teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně
působí, když užívají jazyk. Kniha je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen
ústřední pojem z díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad
staví na poznatcích jazykovědných, sociologických, filozofických, literárněvědních,
kulturněantropologických a psychologických. Kniha je určena zejména studentům těchto oborů a
odborníkům se smyslem pro interdisciplinární souvislosti. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány těmto
myslitelům: Shannon, Bühler, Jakobson, Watzlawick, Benveniste, Wittgenstein, Austin, Searle, Grice,
Weber, Schütz, Garfinkel, Sacks, Goffman, Gumperz, Luckmann, Hymes, Geertz, Vološinov, Bachtin,
Foucault a Bourdieu.