> Jazyk v cestovním ruchu. Příručka pro studium a samostudium bulharštiny, slovinštiny, slovenštiny...

Jazyk v cestovním ruchu. Příručka pro studium a samostudium bulharštiny, slovinštiny, slovenštiny a češtiny se zřetelem k potřebám cestovního ruchu. Čeština.

Jazyk v cestovním ruchu. Příručka pro studium a samostudium bulharštiny, slovinštiny, slovenštiny a češtiny se zřetelem k potřebám cestovního ruchu. Čeština.
Kolektiv autorů (projekt LINT)  
Nakl. Valentin Trajanov, Sofija 2008
Učebnici doplňuje
slovník.