> Jazyk a dialog

Jazyk a dialog

Jazyk a dialog
Světla Čmejrková
Jana Hoffmannová – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019
 
Za sjednocující koncept výboru z díla Světly Čmejrkové lze pokládat dialog
a dialogičnost. V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované
teoretické reflexi této problematiky, ale také tématům nejaktuálnějším, jako je jazyk, styl, dialog
v současných médiích, reklamě, elektronické komunikaci, v textech vědeckých či uměleckých
(L. Vaculík, M. Urban); problematika genderová; nebo sociolingvistický pohled na
dorozumívání s Ukrajinci či volyňskými Čechy.