> Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka.

Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka.

Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka.
Petr Čornej
Nakladatelství Paseka, Praha 2019
 
Žižkův nový životopis vychází  u příležitosti 600. výročí propuknutí husitské
revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka
Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář
dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let
staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských
poznatků doplňuje, koriguje i překonává.
 
Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje
nepřemoženého hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se
odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu
a motivaci jeho činů. Husitský válečník vystupuje na stránkách knihy jako polní velitel, jehož
fenomenální úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategického uvažování a jedinečné
schopnosti zvolit překvapivá řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků a nesporného
charismatu, které mu nemohou upřít ani jeho nepřátelé. Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího
bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy a všude. Již v průběhu svého života se stává
ikonou stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých protivníků.

Publikace je jedním z výstupů projektu GA ČR P405/12/G148
Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, na jehož řešení se Petr
Čornej jako člen oddělení vývoje jazyka mimořádnou měrou podílel.