> Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky

Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky

Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky
Jarmila Bachmannová, Valentin Suksov
Universum, Euromedia, Praha 2007
První publikace tohoto druhu u nás, obsahuje v sedmi jazycích více než 9 500
přísloví. Základem jsou přísloví česká, k nim se řadí jejich německé, anglické, francouzské,
latinské, ruské a bulharské ekvivalenty. Sbírka je určena všem, kdož se zajímají o česká přísloví,
v nichž se soustřeďuje krása i výrazová bohatost naší mateřštiny, a zároveň také o jejich
srovnání s příslovími jinojazyčnými.