> Jak se píší slovníky

Jak se píší slovníky

Jak se píší slovníky
Michaela Lišková, Martin Šemelík (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019
 
Popularizační publikace, jejíž autorský tým tvoří převážně pracovníci a pracovnice oddělení
současné lexikologie a lexikografie, se věnuje vybraným tématům oboru, jako je zařazování slov
do hesláře, volba příkladů, zpracování terminologie či frazeologie apod. Kniha usiluje přiblížit
lexikografickou práci širokému okruhu čtenářů, aniž by slevovala z věcné správnosti.