> Jak se mluví v Čechách / Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z...

Jak se mluví v Čechách / Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí.

Jak se mluví v Čechách / Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí.
J. Bachmannová, P. Jančák
Jak se mluví v Čechách. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. Academia, Praha 2000
Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. Academia, Praha 2002

Oba kompaktní disky přinášejí výběr z vyprávění nářečních mluvčích, která byla zaznamenána

při terénním výzkumu pro Český jazykový atlas. Mluva obyvatel zachycená na prvním CD je záměrně

vybrána tak, aby posluchač získal celistvý obraz územního rozložení nářečí a běžné mluvy po celých

Čechách. Druhý CD přibližuje archaickou češtinu v jazykových enklávách osídlených někdejšími

českými přistěhovalci v Polsku (na Kladsku a Střelínsku), na Ukrajině, v Chorvatsku a

v Rumunsku. Oba CD jsou doplněny obsáhlými výkladovými přílohami. Vzhledem k postupující

nivelizaci tradičních českých dialektů mají tyto záznamy dnes již nenahraditelnou vědeckou i

kulturněhistorickou hodnotu.