> Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl
Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020
 
Kniha Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové vyšla u příležitosti životního
jubilea prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc., přední osobnosti naší i zahraniční
jazykovědy.
 
Kniha je rozčleněna do pěti oddílů. Ty pokrývají jednak teorii stylu a hlavní oblasti
stylistického výzkumu (texty psané, mluvené, umělecké, mediální), jednak oddíly ilustrují způsoby,
jakými jsou poznatky z oblasti výzkumu stylu užívány v dalších oborech lingvistiky (např.
gramatice, syntaxi, lexikologii, sociolingvistice).