> Jak dál v syntaxi

Jak dál v syntaxi

Jak dál v syntaxi
Miroslav Grepl (eds. Jan Dvořák – Petr Malčík)
Host, Brno 2011
Studie osobností brněnské lingvistiky IV
Čtvrtý svazek edice
Studie osobností brněnské lingvistiky je věnován dílu význačného představitele brněnské
syntaktické školy prof. PhDr. Miroslava Grepla, CSc. Miroslav Grepl (*1929) proslul především jako
výtečný teoretik syntaxe a spoluautor zásadních syntaktických kompendií. Editoři zařadili do výboru
studie věnované především teorii mluvních aktů, které dále doplňují studie o teorii verše, syntaxi
beletristických textů devatenáctého století či slovanské komparatistice. Kniha
Jak dál v syntaxi obsahuje i stejnojmennou studii, která představuje kritický pohled na
stav současného syntaktického bádání a navrhuje možné cesty dalšího směřování.
248 s.