> Index českých exonym

Index českých exonym

Index českých exonym
Tomáš Beránek, Pavel Boháč, Milan V. Drápela, Milan Harvalík, Vladimír Liščák, Robert Šimůnek, Rudolf Šrámek

Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2006
 
Publikace obsahuje česká exonyma (domácí podoby cizích zeměpisných jmen) typu
Vídeň,
Kapské
Město,
Žlutá
řeka,
Skalnaté
hory,
Nový
Jižní
Wales,
Komandorské
ostrovy a téměř 2 500 dalších, která jsou často v učebnicích, sdělovacích prostředcích i v
odborné literatuře uváděna nesprávně. Tato práce, jejíž materiál byl shromážděn rozsáhlou excerpcí
nejrůznějších druhů odborné i populární literatury, v níž se exonyma vyskytují a používají, a který
tak dokumentuje současný úzus v jejich užívání, si klade za cíl české podoby cizích zeměpisných
jmen kodifikovat a standardizovat. Seznam exonym tak plní funkci normativní příručky pro všechny,
kteří s nimi přicházejí do styku – jak pro geografy, kartografy, historiky, lingvisty, novináře,
rozhlasové a televizní redaktory a hlasatele, tak i pro širokou veřejnost. Každé české exonymum je doplněno názvem v úředním jazyce státu či závislého území,
v němž leží, lokalizováno zeměpisnými souřadnicemi a zobrazeno na jedné ze 34 přehledných
mapek. Součástí publikace jsou rovněž seznamy použitých kódů zemí a jazyků, slovníček použitých
druhových označení objektů a výběr doporučené literatury věnované exonymům. Druhé, doplněné a
rozšířené vydání, je plánováno na konec roku 2011.