> Hvězdářství krále Jana

Hvězdářství krále Jana

Hvězdářství krále Jana
Alena M. Černá – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Stluka (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK, Astronomický ústav AV ČR, Praha 2004
Kritická edice sborníku
Hvězdářství krále Jana je pořízena na základě staročeského rukopisu z poloviny 15. století,
který je uložen v Knihovně Národního muzea v Praze pod signaturou II F 14. Sborník se skládá z
několika samostatných částí − obsahuje především pojednání astronomicko-astrologická, jež vycházejí
z Ptolemaiových prací. V textech převažují výklady o vlivu sedmi planet a dvanácti znamení
zvěrokruhu na osud člověka, který se pod jejich působením narodil. Dalším tematickým okruhem jsou
texty navazující na Hippokratovo a Galenovo učení o humorální fyziologii a o humorální patologii.
Doplňuje je pojednání o pouštění krve žilou a lékárnické poučení o měrných hodnotách lékárnických
vah. Samostatný charakter má traktát o Bohu, božích skutcích a o osudu. Součástí rukopisu jsou také
kalendářní pomůcky pro výpočet pohyblivých svátků a jiných významných dnů v roce.
Publikace je výsledkem interdisciplinární spolupráce badatelů z oborů astronomie, diachronní
bohemistiky a klasické filologie. Kniha je doplněna textově kritickým komentářem, rejstříky,
diferenčním slovníkem, soupisem literatury a dalším náležitým aparátem.