> Historická mluvnice jazyka českého Díl IV. Skladba.

Historická mluvnice jazyka českého Díl IV. Skladba.

Historická mluvnice jazyka českého Díl IV. Skladba.
Jan Gebauer
Academia, Praha 2007 (2. vydání, reprint)
Historická mluvnice jazyka českého
Jana Gebauera (1838–1907) patří
k základním dílům české jazykovědy. Z velkolepého projektu, rozvrženého do čtyř
částí, se autorovi podařilo dokončit pouze díl první Hláskosloví, který vyšel v r. 1894,
a díl třetí Tvarosloví, jehož první svazek Skloňování vyšel v r. 1896 a druhý svazek
Časování v r. 1898. Druhý díl mluvnice se měl zabývat kmenoslovím (slovotvorbou).
J. Gebauer se ho chystal napsat až poté, co bude hotov Slovník staročeský; osudem mu
však nebylo dopřáno dokončit ani toto dílo. Skladba jako čtvrtý díl Historické mluvnice byla poprvé
vydána až v r. 1929 zásluhou Františka Trávníčka, který ji připravil pro tisk
na základě rukopisu z Gebauerovy pozůstalosti. K uctění padesátého výročí
Gebauerova úmrtí vydalo nakladatelství ČSAV znovu první a třetí díl Historické mluvnice
(svazek III/2 v r. 1958, svazek III/1 v r. 1960, díl I v r. 1963).
Z podnětu Ústavu pro jazyk český AV ČR navazuje nyní na tento počin nakladatelství
Academia reprintem zbývajícího čtvrtého dílu. I po stu letech od smrti svého autora
zůstává Skladba Jana Gebauera jak svými výklady, tak především bohatstvím shromážděných dokladů
knihou trvale inspirativní.