> Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)

Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)

Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)
Ondřej Koupil
Akropolis, Praha 2015
 
Katalog k výstavě mluvnic češtiny, kterou společně pořádají Ústav pro jazyk český Akademie
věd České republiky a Národní muzeum v Praze (říjen 2015 až únor 2016), pojatý jako kniha
systematicky mapující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana
Gebauera. Svět českého mluvnictví je tu představen jednak v syntetické studii, která mapuje
proměny „žánru“
grammatica Bohemica od individuálně zpracovaného pokusu spojit mluvnickou nauku latinské
tradice a češtinu po standardizované příručky, jednak v katalogu reprezentativního
souboru 65 mluvnic různých typů, napsaných česky, latinsky nebo německy. Reflexe jazykových otázek
byla v dějinách kultury českých zemí vždycky důležitá a na příkladu mluvnic tak lze osudy
této kultury dobře sledovat. Knihu doprovází reprodukce popisovaných tisků, původní portréty autorů
mluvnic (Miroslav Koupil) s biografickými medailony, bibliografie a jmenný rejstřík. –
Vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Zajímavým a zábavným doplňkem ke katalogu je
pexeso s portréty autorů mluvnic.