> Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario ablata

Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario ablata

Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario ablata
Ondřej Šefčík – Bohumil Vykypěl (eds.)
Masarykova univerzita, Brno 2001
Kniha je sborníkem lingvistických prací věnovaných významného českému indoevropeistovi prof.
Adolfu Erhartovi při příležitosti jeho 75. narozeninám.

234 s.

 

Obsah