> Gramatika česká (1533)

Gramatika česká (1533)

Gramatika česká (1533)
Ondřej Koupil (ed.)
Akropolis, Praha 2019
 
V edici Ondřeje Koupila vychází v nakladatelství Akropolis
nejstarší mluvnice
češtiny (1533), nazývaná podle místa vydání „náměšťská“. Úvodní studie (Petr Voit, Ondřej
Koupil), která je ve svazku uveřejněna v plném znění česky a německy, přibližuje
souvislosti vydání této gramatiky (překládání Nového zákona podle předlohy Erasma Rotterdamského).
Edici s kritickým aparátem doprovází věcný komentář o jazykových
a kulturněhistorických reáliích.
 
Edice vznikla s podporou grantu GA ČR, reg. č. 16-00598S.