> Fonologie českých anglicismů

Fonologie českých anglicismů

Fonologie českých anglicismů
Aleš Bičan – Tomáš Duběda – Martin Havlík – Veronika Štěpánová
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020
 
Anglicismy představují v současnosti nejdynamičtější a stále se rozrůstající segment
české slovní zásoby cizího původu, z fonologického hlediska jim však dosud nebyla věnována
patřičná pozornost. Publikace je vyústěním stejnojmenného grantového projektu, popisuje zákonitosti
a zvláštnosti ve zvukové struktuře přejímek z angličtiny, způsoby jejich adaptace, jejich
užívání v reálném jazyce a postupy, jakými se s nimi vypořádává česká lexikografie
a kodifikace. Analýza vychází zejména z Fonologické databáze českých anglicismů
a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov.