> Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 Sept...

Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017

Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017
Vít Boček, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018
 
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2017,
s podtitulem Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské
i obecnělingvistické. Zároveň jde o 22. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia.
Obsahuje 42 studií slavistů z České republiky, ostatních slovanských zemí, ale také
například z Rakouska, Německa, Lotyšska a Rumunska.