> Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta

Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta

Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta
Aleš Bičan – Eva Havlová (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
Studia etymologica Brunensia 7
Práce obsahuje na 50 popularizačních příspěvků, které F. Kopečný uveřejňoval od roku 1969 až
do své smrti v prostějovském časopise
Štafeta. Jak píší editoři v úvodu k této knížce, „Kopečnému se podařilo to, co se
podaří jen málokterému vědci [...], zasvětit čtenáře srozumitelnou a čtivou formou do tajů svého
oboru, ale hlavně dokázat, že jeho obor, tedy jazykověda, má své opodstatnění, nesporné kouzlo a
může být zajímavý pro širokou laickou veřejnost“. Přinášené poznatky jsou na vysoké vědecké úrovni,
jsou proto hodny pozornosti odborné veřejnosti domácí i zahraniční i dnes. Součástí knížky jsou též
slovní rejstříky a podrobná Kopečného bibliografie.
Kniha vyšla za finanční podpory grantu
Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického a etymologického
bádání (reg. č. 405/07/1092), uděleného Grantovou agenturou ČR, a v rámci projektu
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (LC546), financovaného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
232 s.


Obsah knihy

 

Ukázka:
zde