> Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě

Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě

Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě
J. Šimandl
Studie z korpusové lingvistiky, sv. 10.
NLN/ÚČNK, Praha 2010
 
Tento svazek SKL mapuje skloňování skupiny substantiv, která po historicky dlouhou dobu kolísají
ve 3 pádech singuláru mezi měkkým a tvrdým skloňováním. Práce přináší i sondy do
elektronicky přístupného diachronního materiálu. Při popisu jsou konfrontována data podle různých
korpusů i podle jiných zdrojů, především podle internetu.