> Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů
kolektiv autorů
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020

 
Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů přibližuje čtenářům problematiku výzkumu
krácení samohlásek v nářečích na území Česka. Atlas je jedinečný svým vizuálním stylem
analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. První oddíl
atlasu obsahuje analytické nářeční mapy znázorňující krácení vokálů u 16 vybraných slov.
Mapy zachycují prostorové rozložení hláskových variant v prvním, v některých případech
i v jiném pádě. Druhý oddíl atlasu obsahuje syntetické nářeční mapy sestavené typizací
a regionalizací z map v prvním oddíle. Mapy 6 typů a 13 regionů
krácení vokálů představují vyvrcholení kartografické práce a přinášejí hodnotné
dialektologické výsledky.