> Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu
Michaela Lišková, Veronika Vodrážková, Zuzana Děngeová (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2016
 
Sborník abstraktů z workshopu 
Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich
uživatelé v 21. století konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze.
 
Elektronický sborník ke stažení naleznete
zde.