> Akademická příručka českého jazyka

Akademická příručka českého jazyka

Akademická příručka českého jazyka
Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)
Academia, Praha 2014
 První knižní vydání přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky
(http://prirucka.ujc.cas.cz) od kolektivu
autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfematice, tvarosloví,
slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a
jazykové etiketě. Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou některé výklady
v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody
přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen).
Do příručky byly zařazeny především ty jevy, na něž se často ptají tazatelé jazykové poradny.
Kniha je určena všem zájemcům o češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním
uživatelům, zvláště učitelům a studentům.
 
Internetová jazyková příručka byla v roce 2009 oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování
podmínek pro výuku mateřského jazyka. Akademická příručka českého jazyka nyní vychází se
schvalovací doložkou MŠMT.