> Akademická gramatika spisovné češtiny

Akademická gramatika spisovné češtiny

Akademická gramatika spisovné češtiny
František Štícha - Miloslav Vondráček - Ivana Kolářová - Jana Hoffmannová - Jana Bílková - Ivana Svobodová
Academia, Praha 2013
Snahou nové Akademické gramatiky spisovné češtiny je poskytnout české kulturní veřejnosti a
především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům,
redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspořádanou soustavu základních, avšak relativně
úplných a netriviálních informací o jevech a přirozených pravidlech gramatiky současné, především
psané publikované češtiny (neboť jen ona je zatím dostupna serióznímu výzkumu). Ambicí nové
Akademické gramatiky spisovné češtiny je stát se především praktickou příručkou využívanou širokou
kulturní veřejností; teoretické výklady gramatických jevů jsou proto zpravidla omezeny na nutné
minimum. Nová Akademická gramatika spisovné češtiny je z velké části založena na analýzách živých
současných psaných textů, obsažených zejména v Českém národním korpusu. Je proto gramatikou, již
užívají všichni dobří tvůrci textů nebo promluv k určitému komunikativnímu cíli stejným
způsobem.Účelem nové Akademické gramatiky spisovné češtiny je poskytnout nejen praktické poučení,
ale také vhled do mnohých tajů přirozených gramatických pravidel, ukrytých v tisícero opakujících
se aktů tvorby vět, promluv a textů, založených na týchž modelech.
972 s.