> à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13....

à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010

à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010
Jana Villnow Komárková (ed.)
Tribun EU, Brno 2010
 
Tento recenzovaný sborník přináší výběr z referátů přednesených na konferenci Setkání mladých kroatistů, která se konala dne 13. dubna 2010 se v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K jejímu uspořádání vedla organizátory – občanské sdružení Chorvatské kulturně-vzdělávací centrum a Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – snaha poskytnout studentům a mladým vědcům na poli kroatistiky prostor k prezentování výsledků jejich bádání. Účastníci konference měli možnost vyslechnout příspěvky více než dvaceti mladých kroatistů z Česka, Slovenska, Chorvatska a Německa na témata historická, kulturologická, literárněvědná a jazykovědná.
Kniha vyšla za podpory projektu Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) (LC546), financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
193 s.
 
Obsah